Neregistrovaní uživatelé se mohou přihlásit ZDE   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přispěvovatelé
Příspěvkem je nazýván jakýkoli článek nebo konstrukční návod, zaslaný nám klasickou nebo Electronickou poštou či dodaný osobně a nabídnutý ke zveřejnění. Vítány jsou především konstrukční návody (s případným souhlasem k redakčnímu přepracování na stavebnici Rádio plus - KTE). Naprostá většina konstrukčních návodů (a nezáleží na složitosti) je dříve či později zveřejněna. Termín otištění je výhradně věcí redakce, která má vypracovaný ediční plán. Ten se skládá ze dvou částí. Jedna je rámcová a de facto neměnná, druhá se může měnit podle množství a charakteru článků. Často se stává, že k došlému příspěvku se může vztahovat plánované odborné pojednání o daném problému. V takovém případě je příspěvek pozdržen a otištěn až v pozdějším termínu, aby se zvýšila informační hodnota článku nebo konstrukčního návodu, a tedy i samotného časopisu.
Konstrukční návody jsou vítány kdykoli a v jakémkoli množství. Složitost zapojení není rozhodně měřítkem hodnoty článku, protože i jednoduchá zapojení mohou obsahovat elektricky vtipná řešení a naopak. Řada příspěvků, která je nám zaslána, proto může být zařazena do soutěže, přestože to autor sám nevyžaduje. V některých případech jsme při vyhlašování cen soutěže konstruktérů přistoupili k udělení zvláštních ocenění za vtipná řešení či snahu. Zvláště pak vítáme příspěvky zabývající se vf technikou a jednočipovými mikrořadiči. Jedná se totiž o oblasti, které nejsme schopni sami podchytit především z finančních a technických důvodů. Za funkčnost našich stavebnic odpovídáme, což v případě vf techniky, kde je třeba navíjet cívky, by bylo dost složité. Kdybychom prodávali již navinuté cívky, jejich cena by byla neúnosně vysoká a prodej “jádra s kusem drátu” si přímo říká o problémy. Avšak na druhou stranu je hodně našich čtenářů natolik schopných, že by si s dodaným schématem v časopisu dovedli pohrát. Rovněž tak vytvoření programu pro mikrořadič a jeho odladění je časově velmi náročné, jak každý programátor dobře ví, a tedy pro stavebnice díky výsledné vysoké ceně nevhodné.
V případě teoretických článků je situace komplikovanější, protože většina odborných pojednání pochází od stálých externích spolupracovníků, případně od firem zabývajících se danou oblastí elektroniky, a jejich autoři jsou tedy odborníci na slovo vzatí. Proto jsou příspěvky pečlivě hodnoceny, aby se články příliš neopakovaly nebo se dokonce v jednom čísle neobjevily podobné články s různou informační hodnotou. V takovém případě může docházet k odmítnutí příspěvku, případně ke sloučení obou článků v jeden, čímž jejich hodnota vzroste. Autorský honorář pak náleží oběma autorům.
Vaše příspěvky vítáme v jakékoli, nejlépe však v Electronické podobě. V případě zasílání poštou či osobním doručením, je nutné přiložit i Vámi vytištěnou (nakreslenou) podobu obrázků na papíře, aby se předešlo případným nejasnostem. Rovněž tak je moudré přiložit souhlas s otištěním (není-li obsažen v nabídce), případně i souhlas či zamítnutí s přepracováním Vašeho konstrukčního návodu na stavebnici Rádio plus - KTE. V případě zapojení s jednočipovými mikrořadiči také souhlas s uveřejněním výpisu programu (nebo jeho části) v časopise a na internetu. Vámi dodané obrázky pak budou redakcí zpracovány, případně i překresleny podle potřeby a kvality dodaných podkladů. Schémata se překreslují vždy, aby byl dodržen grafický a technický charakter časopisu. V případě nejvyšší nutnosti mohou být, po konzultaci s autorem, provedeny i úpravy v textu. Protože však k tomuto kroku přistupujeme jen velmi neradi, vyhněte se, prosíme, nestandardním či nečeským popisům ve schématu (klasickým případem je označování napájení písmenem V namísto U). Více informací o doporučované podobě příspěvků (platné nejen pro naši redakci) najdete ZDE. Do plošných spojů zásahy neděláme, je-li jejich grafická kvalita (rozlišení obrazu) dostatečná k otištění, abychom předešli zbytečným chybám. Těm hůře technicky vybaveným můžeme nabídnout překreslení plošného spoje podle autorova ručního návrhu, nebo i návrh spoje v případě přepracování do podoby stavebnice Rádio plus - KTE. Po hrubém zalomení grafické podoby časopisu je poté příspěvek zaslán autorovi ke korektuře (případně i opakovaně), a teprve poté otištěn. Oceňování příspěvků probíhá ve dvou rovinách. První je pochopitelně rozsah, jednak textový a jednak obrazový. Druhou, a nikoli zanedbatelnou, částí je poněkud relativní ocenění informační hodnoty a vtipnosti řešení. Nárok na honorář má každý zveřejněný příspěvek, a to i v případě, kdy vychází pod hlavičkou Rádio plus - KTE.
Stálým přispěvatelům nabízíme kromě zvýhodněných honorářů a zajištění předplatného zdarma i slevy na některé námi nabízené produkty. Tyto slevy se mohou v některých případech vztahovat i na autory příspěvků vydávaných pod hlavičkou stavebnic Rádio plus - KTE.
V případě, kdy se přispěvatel zabývá obchodní činností týkající se oblasti zaměření článku (prodej stavebnic, součástek apod.) a má zájem o uvedení kontaktní adresy na konci článku, je tato varianta možná až po dohodě s redakcí. Více v ceníku reklamy.


© Copyright 2005 - Rádio plus s.r.o. Design Bedřich Vlach
Funkce Vít Olmr

Toto je archiv webu časopisu KTE Rádio plus z roku 2005. V případě, že jste majiteli autorských práv k původním stránkám a nepřejete si tento web, kontaktujte mě prosím na jirkyweb(zavináč)centrum.cz nebo použijte tento formulář.


Jirky web