Neregistrovaní uživatelé se mohou přihlásit ZDE   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž
Pravidelná měsíční soutěž
   Ve snaze nabízet našim čtenářům pokud možno stále něco nového, přišli jsme s myšlenkou pravidelných krátkodobých soutěží. Vedle pravidelné dlouhodobé soutěže konstruktérů to tak již bude druhá možnost, jak naším prostřednictvím něco vyhrát.
Pravidla soutěže
   V každém čísle Rádia plus naleznete otázku na kterou budeme chtít znát odpověď. Forma soutěže se však může a také bude číslo od čísla měnit. Někdy nám tedy postačí prostá odpověď na otázku, ale jindy budete muset použít kalkulačku a spočítat nějakou hodnotu, či určit třeba chybu v zapojení.
   Jedná se o soutěž krátkodobou, která bude probíhat v rozmezí mezi vydáním dvou čísel. Přestože časopis je měsíčník, na odpověď budete mít nanejvýše tři týdny (zhruba týden totiž trvá tiskárně vydání časopisu). Proto bude u každé otázky též uvedeno datum, do kterého nám odpověď musí přijít.
   Odpovědi jsou přijímány výhradně v písemné podobě, přičemž její forma (e-mail nebo dopis) bude s každou otázkou specifikována. Tím chceme dát stejnou možnost na včasnou odpověď i čtenářům, kteří nemají přístup k internetu a na druhou stranu neomezovat ty, kdož papír již neznají.
   Vyhrává ten, který svoji úplnou správnou odpověď dodá nejdříve. Protože Vaše rychlost sama o sobě nemusí u „papírových“ odpovědí stačit, budou Vaše odpovědi vyhodnocovány podle data na razítku odesílací pošty. pro zajištění naprosté objektivity nemůžeme přijmout odpovědi dodané osobně nebo do naší schránky.. V případě, že se sejde více správných odpovědí odeslaných v jeden den, bude při vyhodnocování přihlédnuto také k úplnosti odpovědi a k jejímu zdůvodnění. Není tedy radno zdůvodnění či postup, jakým jste k výsledku dospěli opomíjet. Kdyby se nějakou náhodou stalo, že by došly podobně kvalitní odpovědi odeslané v jeden den, bude přihlédnuto k věku vítěze (starší jistě prominou, že raději podpoříme mladé začínající amatéry).
   Ze soutěže jsou pochopitelně předem vyloučeni všichni pracovníci a externí spolupracovníci redakce, jakož i jejich příbuzní. Ze soutěže mohou být ve výjimečných případech vyloučeni i další osoby a v takovém případě bude toto omezení uvedeno při vyhlášení soutěže.
   Do odpovědi je nutné uvést Vaše celé jméno a příjmení a způsob případného převzetí ceny (adresa, telefonní číslo, email, pomocí kterých Vás můžeme kontaktovat). Začínající amatéři mohou uvést též svůj věk, k němuž má být při vyhodnocení soutěže přihlédnuto.
Věříme, že se do naší nové soutěže zapojíte a případně nám můžete zaslat i některé náměty na soutěžní otázky.
Výsledky
Časopis číslo: Výherce
11/2002 Ondřej Kanich - Šenov u Ostravy

12/2002 Jan Toman - Praha
Otázka
Z běžného zdroje s můstkovým usměrňovačem potřebujeme odebírat navíc přibližně dvojnásobné napětí se spotřebou několika málo miliampér. K takovému účelu je vhodný diodový násobič. Navrhněte jeho zapojení a vysvětlete činnost.
1/2003 Robert Aksman - Praha

2/2003 Bohuslav Ježek - Liberec

3/2003 Jiří Frankl - Černíkovice

4/2003 Josef Szotkowski - Hnojník

5/2003 Jan Půhoný - Choceň

6/2003 Josef Novák - Jaroměř

7/2003 Zdeněk Kašpar - Brno

8/2003 Pavel Rosa - Brno
Otázka
Když byla v minulém čísle jako soutěžní otázka uveřejněna krychle složená z rezistorů, překvapilo nás jaký byl zájem o řešení tohoto hlavolamu. Protože se nám i zkušení mazáci přiznali, že to pro ně bylo zajímavé procvičení "zatuhlých mozkových závitů", budeme v něm ještě jednou pokračovat. Krychle bude nyní připojena nesymetricky, jak je znázorněno k obrázku. Najde se také jednoduché řešení?
9/2003 František Zelina - Brno

10/2003 Jan Půhoný - Choceň
Otázka
Po pár matematických hlavolamech zde nyní máme zadání poněkud lehčího zrna. Počítání se sice opět nevyhnete, ale za to se jedná o příklad z každodenní praxe elektronika. Spočítejte výstupní frekvenci zapojení s časovačem 555 znázorněného na obrázku.
Odpověď
Při takovémto zapojení časovače, se jedná o monostabilní multivibrátor.Ten vytváří po spuštění vstupním impulzem (kladný na bázi T1, záporný na pinu č.2 IO 555) výstupní impulz (na pinu č.3 IO 555) s definovanou šířkou (dobou). Spouštěcí impulz je vždy kratší, než výstupní impulz -->může být použito pro prodloužení impulzu, spíše se ale tohoto zapojení používá jako časovače, kdy po vstupním impulzu (např. tlačítko) obvod připojí na požadovanou dobu spotřebič na výstupu. Délka výstupního impulzu je dána R-C členem, v našem případě R2, R3, C1. Podle vztahu T=1,1 * R * C vypočteme délku výstupního impulzu: T = 1,1 * (47+33)*10E3 * 100*10E-9 = 0,0088s. Zapojení funguje tímto způsobem: v klidovém stavu má výstup (pin 3) nízký potenciál, vnitřní tranzistor IO blokuje nabíjení C1, proto se C1 nenabíjí, teprve vstupní impulz na pinu 2(respektive kladný impulz do báze T1), který je menší nebo roven 1/3 napájecího napětí (v našem případě 0 - 4V), způsobí spuštění časovače.Na výstupu se objeví kladný impulz a vnitřní tranzistor již neblokuje nabíjení C1, ten se počne nabíjet přes R 2 + R 3. C1 se nabíjí tak dlouho, až napětí na něm dosáhne hodnoty 2/3 U napájecího (v našem případě 8 V), obvod se po dosažení této hodnoty napětí na C1 uvede do klidového stavu a na výstupu se opět objeví nízká úroveň. Kondenzátor C2 pouze blokuje vstup řídícího napětí - pin 5 proti zemi.
11/2003 Ondřej Filip - Hořice v Podkrkonoší
Otázka
Vypočítejte rezonanční kmitočet obvodu a určete jeho charakteristiku, buď stručným popisem nebo jednoduchým náčrtkem. Kdo čte pozorně náš časopis, odpověď zná...
Odpověď
Jde o sériový rezonanční obvod LC, tedy obvod s maximální propustností na rezonančním kmitočtu. Kapacitu tvoří C1, indukčnost nahrazuje OZ se součástkami C2, R1 a R2. L= C1.R1.R2 f=1/(2"pí"odmocnina LC) tedy 32,2 Hz
12/2003 Frantisek Zelina - Brno
Otázka
Vypočítejte napětí na jednotlivých rezistorech v obvodu se zdrojem konstantního proudu I=10 A
Odpověď
R23= R2+R3 = 2+3 = 5 R234= R23xR4 / (R23+ R4) = 5x4 / (5+4) = 2,222222 R1234= R1 + R234 = 3,222222 R12345= R1234 x R5 / (R1234+R5) = 3,222222x5 / (3.222222+5) = 1,959459 Na odporu R5 je U5= R12345 x I = 1,959459 x 10 = 19,59459V = 19,595V I1=U1234 / R1234 = 19,59459 / 3,222222 = 6,0810809A Na odporu R1 je U1 = R1 x I1 = 1x 6,0810809 = 6,0810809V = 6,081V Na odporu R4 je U4 = U5 - U1 = 13,51351V = 13,514V U23 = U4 I23 = U23 / R23 = 13,51351 / 5 = 2,702702A Na odporu R2 je U2 = R2 x I23 = 2 x 2,702702 = 5,405404V = 5,405V Na odporu R3 je U3 = R3 x I23 = 3 x 2,702702 = 8,108106V =8,108V
1/2004 Vladimír Souček - Praha

2/2004 Jiří Šebesta - Brno

3/2004 Jiří Frankl - Černíkovice© Copyright 2005 - Rádio plus s.r.o. Design Bedřich Vlach
Funkce Vít Olmr

Toto je archiv webu časopisu KTE Rádio plus z roku 2005. V případě, že jste majiteli autorských práv k původním stránkám a nepřejete si tento web, kontaktujte mě prosím na jirkyweb(zavináč)centrum.cz nebo použijte tento formulář.


Jirky web