Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Amatérské Radio 1952 - 1986 - databáze článků

rozpracované - bez záruky na úplnost!

Chybí: zkontrolovat a vypsat opravy z ročníků 1970-1979, vypsat řadu B před rokem 1980,
pravopis, doplnit vyhledávání, doplnit čísla Radiového konstruktéra ...

Databáze slouží pro vyhledávání článků ve vašich časopisech a na vašich cd-romech s těmito časopisy. Z důvodu ochrany autorských práv nelze vyhledané články zasílat!

databáze článků 1987 - 2011 - výpis všech článků s vyhledávánímSeznam článků v databázi:

Záznamů: 6901-7000 z celkem 15695  Začátek | Předchozí | Následující | Konec

článek
rok/číslo
  Náš interview - S ing. Václavem Krausem, odborným asistentem katedry řídicí techniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze1984 / 3
  Náš interview - s ing. Vl. Školou, obchodním náměstkem ředitele n. p. Gramofonové závody v Loděnících a ing. L. Kussem, vedoucím elektroakustiky z téhož podniku1973 / 3
  Náš interview - s ing. Vl. Školou, obchodním náměstkem ředitele n. p. Gramofonové závody v Loděnících a ing. L. Kussem, vedoucím elektroakustiky z téhož podniku1973 / 4
  Náš interview - s Ing. Z. Kašparem, předsedou komise mládeže ÚREV a předsedou ZO Svazarmu hifiklub Plzeň1983 / 6
  Náš interview - s ing. Z. Proškem, pracovníkem odboru radiokomunikací Federálního ministerstva spojů, o povolování amatérských vysílacích stanic1975 / 12
  Náš interview - s Ivo Hakenem, ved. odděl. techniky ÚDPM v Praze1970 / 9
  Náš interview - s J. Cibulkou, ved. střed. obchod. podniku TESLA v Uherském Brodě a J. Brulíkem, ved. obch. odděl.1972 / 5
  Náš Interview - s J. Kroupou, tajemníkem 602. ZO Svazarmu v Praze 61985 / 10
  Náš interview - s J. Kroupou, tajemníkem 602. ZO Svazarmu,o činnosti Mikrobáze a Dálkového kursu číslicové a výpočetní techniky1986 / 9
  Náš interview - s J. Litomiským, OK1DJF, předsedou 630. ZO Svazarmu v Praze 6, k nadcházející výroční členské schůzi ZO1980 / 10
  Náš interview - s Janem Malcem, samostatným zbožíznalcem Domácích potřeb Praha1973 / 12
  Náš Interview - s Jaromírem Loubem, OK3IT, vedoucím radiotechnického vývojového a kompletizačního střediska SÚV Zväzarmu v Banské Bystrici, o práci tohoto střediska1974 / 5
  Náš interview - s Jaroslavem Hudcem, OK1RE, předsedou České ústřední rady radioamatérství Svazarmu, o činnosti radioamatérů v ČSR v letošním roce a o plánech na rok 19811980 / 11
  Náš interview - s Jaroslavem Karáskem, vedoucím oddělení fondů elektro generálního ředitelství Obchodu průmyslovým zbožím1984 / 2
  Náš Interview - S Jaroslavem Winklerem, OK1AOU, vedoucím pionýrského oddílu Elektron a radioamatérských kroužků při KDPM v Č. Budějovicích, o problematice práce s mládeží v praxi1976 / 7
  Náš Interview - s jedním z návštěvníků pátého mezinárodního veletrhu spotřebního zboží v Brně v dubnu 19741974 / 7
  Náš interview - s Jiřím Jandou, předs. čs. Hi-Fi klubu a řed. účelového podniku Hi-Fi servis1970 / 6
  Náš interview - s Jiřím Jandou, ředitelem podniku ÚV Svazarmu Elektronika1979 / 6
  Náš interview - s Jiřím Kadlecem, studentem 4. ročníku elektrotechnické fakulty ČVUT1981 / 5
  Náš Interview - s Jiřím Remkem, vedoucím zájmového odboru pionýrského oddělení ÚV SSM k 25. výročí Pionýrské organizace1974 / 3
  Náš Interview - s JUDr. E. Absolonem, CSc., ředitelem Kovoslužby n. p. hl. m. Prahy a JUDr. K. Loulou, vedoucím útvaru organizace a kontroly servisních služeb v oboru spotřební elektroniky1985 / 11
  Náš interview - s K. Donátem, OK1DY, technickým náměstkem ředitele obchodního podniku TESLA1973 / 6
  Náš interview - s K. Hříbalem, OKING, vedoucím ústřední radiodílny Svazarmu v Hradci Králové1971 / 9
  Náš Interview - s K. Kováříkem, profesorem SPŠE v Plzni1985 / 6
  Náš interview - s K. Titěrou, OK1DDF, vedoucím Kabinetu elektroniky MěV Svazarmu v Praze1986 / 6
  Náš interview - s K. Vlasákem, OK1AVK, předsedou městského výboru ČRA v Praze1971 / 3
  Náš interview - s Karlem Součkem, OK2VH, mistrem sportu, předsedou radioklubu v Tišnově, předsedou městského národního výboru v Tišnově, státním trenérem radiového orientačního běhu1977 / 9
  Náš interview - s Karlem Součkem, OK2VH, předsedou MěNV v Tísňové, státním trenérem a vedoucím komise radiového orientačního běhu ÚRRA1981 / 6
  Náš interview - s Karlem Titěrou, OK1DDF, pracovníkem městského výboru Svazarmu a vedoucím výcvikového střediska branců-spojařů v Praze při příležitosti 5. zasedání ÚV Svazarmu1980 / 9
  Náš Interview - s Karlem Vanclem, generálním ředitelem VHJ TESLA1976 / 11
  Náš interview - s L. Čmelem, vedoucím středočeského vysílacího střediska Cukrák, o rozvoji televizní a VKV vysílací techniky v období 30 let trvání čs. televize1983 / 5
  Náš interview - s Ladislavem Hlinským, OK1GL, předsedou ÚV Svazu radioamatérů (ČRA) Svazarmu ČSR, o současném stavu a perspektivách radioamatérského hnutí1970 / 7
  Náš interview - s M. Hálou a Š. Kratochvílem, Středisko pro mládež a elektroniku1983 / 7
  Náš Interview - s M. Karlem, vedoucím obchodního úseku podniku ÚV Svazarmu Radiotechnika1985 / 8
  Náš interview - s M. Mášou, vedoucím Střediska pro mládež a elektroniku1986 / 2
  Náš interview - s M. Rašíkem, OK2HAP, vítězem VI. celostátní přehlídky vědeckotechnické tvořivosti mládeže Zenit 19821982 / 11
  Náš interview - s M. Zachovou, reprezentantkou a mistryní ČSSR v ROB pro rok 1982, o její sportovní dráze a o přípravě mladých závodníků1983 / 3
  Náš Interview - s Marií Kudeříkovou, OL1BJF, členkou pražského radioklubu Svazarmu OK1KZD1985 / 3
  Náš interview - s Martou Farbiákovou, OK1DMF, o tom, jak se stala radioamatérkou1970 / 3
  Náš Interview - s Milanem Prokopem, OK2BHV, o práci s mládeží v praxi1974 / 2
  Náš interview - s ministrem - předsedou Výboru lidové kontroly ČSR s. Vlastimilem Svobodou1977 / 2
  Náš interview - s Miroslavem Hášou, odborným pedagogickým pracovníkem, vedoucím oddělení elektroniky a kybernetiky Městské stanice mladých techniků při Domu pionýrů a mládeže hlavního města Prahy1978 / 6
  Náš interview - s Miroslavem Masou, vedoucím střediska pro mládež a elektroniku Centra pro mládež, vědu a techniku ÚV SSM, a Štefanem Kratochvílem, vedoucím odborným referentem Střediska1984 / 7
  Náš interview - s místopředsedou FV Svazarmu ČSSR plk. ing. J. Drozdem1973 / 11
  Náš interview - s místopředsedou ÚV Svazarmu B. Tošerem1966 / 5
  Náš interview - s místopředsedou ÚV Svazarmu plukovníkem PhDr. Janem Kováčem1986 / 11
  Náš interview - s místopředsedou ÚV Svazarmu plukovníkem Svatoplukem Čamrou1966 / 12
  Náš interview - s MUDr. J. Khunem, ředitelem OÚNZ v Benešově u Prahy1982 / 10
  Náš interview - s náčelníkem oddělení radiotechnické přípravy a sportu ÚV Svazarmu1968 / 1
  Náš interview - s obchodním ředitelem Sdružení obchodu průmyslovým zbožím1967 / 7
  Náš interview - s OK1KC, pracovníkem Kontrolní služby radiokomunikační a OK1HX1967 / 12
  Náš Interview - s Oldřichem Čípem, pracovníkem technického odboru zahraničního vysílání Československého rozhlasu, při příležitosti 40. výročí zahájení československého rozhlasového vysíláni pro zahra1976 / 9
  Náš interview - s P. Mačejovským, náměstkem ředitele pro rozvoj podniku k. p. TESLA Stropkov1986 / 7
  Náš interview - s panem I. Paolazzo, Y03JP, generálním tajemníkem rumunské Federace radiosportu, o radioamatérském sportu v Rumunsku1975 / 7
  Náš interview - s panem Samuelem Finleym Breesem Morsem při příležitosti 105. výročí jeho úmrtí1977 / 4
  Náš Interview - s Pavlem Horákem, vedoucím pardubické prodejny TESLA ELTOS1985 / 2
  Náš Interview - s Pavlem Wüschem, pionýrem ZDŠ Štěpánská a nejmladším spolupracovníkem naší redakce na výstavě "Technické tvořivosti v PO SSM"1974 / 8
  Náš interview - s plk. ing. Stachem1971 / 10
  Náš interview - s plk. ing. Vasilem Grigou, bývalým radistou 1. čs. armádního sboru v SSSR1973 / 4
  Náš interview - s plk. Milošem Kovaříkem, místopředsedou ÚV Svazarmu, o úkolech radioamatérů v naší socialistické společnosti1978 / 9
  Náš interview - s plk. PhDr. Josefem Havlíkem, místopředsedou ÚV Svazarmu1978 / 1
  Náš interview - s plukovníkem inženýrem Františkem Šimkem, vedoucím oddělení elektroniky UV Svazarmu1986 / 12
  Náš interview - s podnikovým ředitelem n. p. TESLA Hradec Králové, s. M. Morávkem1975 / 2
  Náš interview - s pplk. ing. F. Šimkem, vedoucím oddělení elektroniky ÚV Svazarmu, o perspektivách elektroniky ve Svazarmu1983 / 11
  Náš interview - s pplk. ing. K. Votočkem1972 / 8
  Náš interview - s pplk. V. Brzákem, tajemníkem federální rady ÚRK Svazarmu ČSSR1973 / 7
  Náš interview - s pplk. V. Brzákem, tajemníkem rady ústředního radioklubu Svazarmu ČSSR, o koncepci radioamatérské činnosti ve Svazarmu1975 / 10
  Náš interview - s pplk. V. Brzákem, tajemníkem Ústřední rady radioklubu Svazarmu, před celostátní konferencí radioamatérů1978 / 10
  Náš interview - s pracovníkem federálního výboru pro pošty a telekomunikace1969 / 4
  Náš interview - s pracovníkem Státní plánovací komise Zdeňkem Králem1966 / 11
  Náš interview - s pracovníkem Úřadu pro normalizaci a měření1967 / 6
  Náš interview - s pracovníkem Výzkumného ústavu sdělovací techniky A. S. Popova1969 / 12
  Náš interview - s pracovníky Elektráren Socialistického svazu mládeže (ESSM), závod Prunéřov, o čs. energetice během 35 let od osvobození a o elektronice a výpočetní technice při výrobě elektrické ene1980 / 5
  Náš interview - s pracovníky katedry elektroniky Matematickofyzikální fakulty Univerzity Karlovy (vedoucí doc. RNDr. Miloš Šícha, CSc.), RNDr. V. Brunnhoferem, RNDr. Z. Němečkem a RNDr. J. Šafránkovou1981 / 8
  Náš interview - s pracovníky ministerstva školství a kultury1966 / 10
  Náš interview - s pracovníky n. p. Pramet v Šumperku1971 / 6
  Náš interview - s pracovníky n.p. Bateria ve Slaném1969 / 10
  Náš interview - s pracovníky okresní sekce radia v Hodoníně a v Uherském Hradišti1966 / 9
  Náš interview - s pracovníky pro odrušování Inspektorátu radiokomunikací1968 / 2
  Náš interview - s pracovníky redakce Amatérského radia1973 / 1
  Náš interview - s pracovníky redakce časopisu Amatérské radio o dosavadních výsledcích a perspektivách časopisu1980 / 1
  Náš interview - s pracovníky Výzkumného ústavu kovopriemyslu v Prešově1984 / 10
  Náš interview - s proděkanem pro slaboproudé studijní obory a předsedou slaboproudé sekce vědecké rady této fakulty prof. ing. V. Tyslem, DrSc1975 / 9
  Náš interview - s prof. dr. Františkem Kahudou, CSc., vedoucím Psychoenergetické laboratoře v Praze1979 / 12
  Náš interview - s prof. RNDr.Oldřichem Koníčkem, CSc., vedoucím katedry počítačů fakulty elektrotechnického Inženýrství ČVUT Praha1979 / 7
  Náš interview - s předsedkyní rady radioamatérství ÚV Svazarmu Josefou Zahoutovou, OK1FBL, a s vedoucím odboru sportu oddělení elektroniky ÚV Svazarmu Miroslavem Popelíkem, OK1DTW1984 / 6
  Náš interview - s předsedou MV Svazarmu v Praze s. pplk. J. Bičanem1972 / 12
  Náš interview - s předsedou nové organizace Českomoravského svazu radioamatérů1968 / 12
  Náš interview - s předsedou okresní sekce radia v Rokycanech1967 / 4
  Náš Interview - s předsedou OV Svazarmu v Benešově J. Šimečkem a místopředsedou okresní rady radioamatérství a elektroniky K. Sazamou, OK1DHZ1985 / 7
  Náš interview - s předsedou sekce radia městského výboru Svazarmu v Bratislavě1967 / 5
  Náš interview - s předsedou ústřední sekce radia M. Svitákem1966 / 8
  Náš Interview - s předsedou ÚV Svazarmu, armádním generálem Otakarem Rytířem, při příležitosti 25. výročí založení Svazu pro spolupráci s armádou1976 / 10
  Náš interview - s přímou účastnicí bojů u Sokolova, Kyjeva a Dukly, Annou Benešovou, o práci spojařů a spojařek 1. československého armádního sboru v SSSR1980 / 3
  Náš Interview - s R. Lipovčanem, OK2LI, radistou štábu 1. čs. armádního sboru v SSSR a zakládajícím členem Svazarmu1985 / 5
  Náš Interview - s RNDr Ľ. Ondrišem, OK3EM, předsedou rady ÚRK ČSSR a členem předsednictva ÚV Svazarmu.1974 / 11
  Náš interview - s RNDr. Ľ.Ondrišem, OK3EM, předsedou Ústřední rady radioklubu Svazarmu, o rozvoji radioamatérské činnosti před VI. sjezdem Svazarmu1978 / 4
  Náš Interview - s RNDr. Ľudovítem Ondrišem, OK3EM, předsedou Ústřední rady radioklubu Svazarmu a členem předsednictva UV Svazarmu, při příležitosti konání XV. sjezdu KSČ1976 / 4
  Náš interview - s RNDr. V. Kopeckým, CSc., vedoucím oddělení VOT Ústavu fyziky plazmatu ČSAV1981 / 4
  Náš interview - s řed. VÚST A. S. Popova, ing. Z. Kaňkou1971 / 7


Záznamů: 6901-7000 z celkem 15695  Začátek | Předchozí | Následující | Konec


Amatérské Radio - Amatérské Radio
Amatérské Radio - Pro konstruktéry - Amatérské Radio - Pro konstruktéry

databáze obsahuje:
Amatérské Radio 1952 - 1986 

© 2005-2022   Jirky web