Neregistrovaní uživatelé se mohou přihlásit ZDE   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historie časopisu
 
   Časopis Rádio plus – KTE byl založen v roce 1993 jako podpůrný prostředek ke zvýšení prodeje součástek firmy KTE electronics a jeho původní název byl KTE magazín. Od samého začátku byl zaměřen především na publikaci konstrukčních návodů, pocházejících většinou z vlastní vývojové dílny redakce. Pro méně zkušené (či pohodlné) čtenáře se většina návodů dala zakoupit i jako stavebnice, tedy hrst součástek s plošným spojem. Časopis dále obsahoval řadu zajímavých informací z oblasti teorie, nových součástek, technologií a pracovních postupů. Ve své podstatě zůstala náplň časopisu stejná i dnes, snad jen s tím rozdílem, že podíl teorie a novinek se zvýšil. Časopis nicméně během své relativně krátké existence prošel řadou proměn, které zde stručně připomínáme.
 
  Rok 1993
   
   Jak již bylo řečeno rok založení. Vydavatelem byla společnost KTE electronic s.r.o. s redakcí ve Spálené ulici v Praze a šéfredaktorem byl Ing. Přemysl Engel. Obsahem časopisu byly především konstrukční návody na různá zapojení a na vnitřní dvoustraně začal vycházet katalog zajímavých součástek použitých v konstrukcích. Teorie a zajímavostí obsahoval časopis jen velmi málo a když, jednalo se většinou o články navazující na praktické konstrukce. Časopis se na trhu poměrně úspěšně zavedl.
 
  Rok 1994
   
   Redakce časopisu se přestěhovala do Klimentské ulice v Praze. Časopis si svoji úspěšnost zachoval i v tomto roce a stal se tak “oblíbenou stálicí na našem trhu”. Bohužel díky tragické podnikatelské chybě společnosti KTE electronic s.r.o. v druhé polovině roku se časopisu přestalo dostávat takové podpory jako doposud.
 
  Rok 1995
   
   Časopis změnil charakter grafické úpravy, vydavatelem se stala společnost KTE components s.r.o. a šéfredaktorem Jaroslav Písecký. V časopisu přibylo teoretických článků a zajímavých zapojení. Konstrukce si sice stále udržely svoji úroveň, ale vzhledem k finanční situaci se zaměřily spíše na komerčně úspěšné stavebnice než Electronicky zajímavá zapojení. Přesto se finanční situace stává neudržitelnou a vydána byla pouze tři čísla v této redakční sestavě. Ročník uzavírá číslo i (zástupné označení čísla 12) již v nové podobě.
 
  Rok 1996
   
   Vydavatelem se stal KTE SHORT market, sídlem redakce je nyní Tusarova ulice a šéfredaktorem zůstal Jaroslav Písecký. Z původní společnosti KTE toho zbylo již jen opravdu málo a z maloobchodního prodeje součástek zůstala již jen zásilková služba s velmi omezeným sortimentem. V obsahu přibyla teorie, přestože množství a úroveň konstrukčních zapojení zůstala stále na velmi dobré úrovni. Přesto se finanční situace nelepšila a čísla 7 - 10 nebyla vydána. Koncem roku se vydavatelská společnost změnila na KTE Short market - Pavel Krátký a redakce se opět stěhuje – tentokrát do ulice Koněvova na Žižkově.
 
  Rok 1997
   
   Tento rok byl plný změn. Zpočátku byl šéfredaktorem Jakub Hynek (od čísla 12/96). Silně přibylo teoretických článků, zajímavostí, popisů integrovaných obvodů a zajímavých zapojení. Podíl konstrukčních zapojení poklesl na 3 - 4 v čísle. Bylo zahájeno publikování seriálu pro začínající konstruktéry a studenty nazvaný Malá škola praktické elektroniky. Časopis se však neustále potýkal s finančními problémy a v červenci jej majitel prodal.
   Novým vydavatelem se od čísla 8/97 (resp. 7/97) stává společnost Rádio plus s.r.o., dceřiná společnost firmy GM Electronic s.r.o. - velmi známého prodejce Electronických součástek, přístrojů a dalšího sortimentu pro elektroniky. Šéfredaktorem se stává Jan Pěnkava, časopis mění svůj název na Rádio plus – KTE a změn doznala i jeho “tvář”. Sídlem redakce je až dodnes Šaldova ulice v Karlíně. Finanční problémy jsou díky silnému vydavateli zažehnány. Hledá se vyváženost mezi teorií a konstrukční částí obsahu. Konstrukční a vývojová dílna si stále udržuje v časopisu svoji pozici.
 
  Rok 1998
   
   Časopis si již získal svoji stabilní úroveň, která se i podle čtenářů v porovnání s předchozím rokem velmi zlepšila. Bohužel však díky ztrátě pověsti z let 95 - 97 se redakce neustále potýká s nedůvěrou ze strany inzerentů i čtenářů. Grafická úroveň zůstává obdobná konci roku 1997. Na internetu se objevuje prezentace časopisu i seznam stavebnic.
 
  Rok 1999
   
   V tomto roce opět dochází k určité modifikaci grafické podoby časopisu, na vnitřních stranách přibývá doplňková modrá barva pro zvýraznění a vylepšení obsahu a pro potřeby odstranění nejasností se lehce mění logo vydavatele. Opět si časopis získává své místo na novinových stáncích, bohužel stále přetrvává jistá nedůvěra ze strany inzerentů. Obsahu časopisu se stabilizoval.
 
  Rok 2000
   
   Titulní strana časopisu opět doznala změn stejně jako úprava vnitřních stran, nicméně jedná se o změny nevelké - redakce ctí určitou návaznost, sleduje jistou kontinuitu a snaží se, aby časopis měl stále svoji osobitost. Naopak poměrně velké změny doznává internetová prezentace. Mění se její adresa na a zároveň i grafická a obsahová podoba. Na stránkách stále sice jsou pouze stručné obsahy časopisů, ale přistupuje výběr zajímavých článků ke stažení, stručný popis stavebnic spolu s obrázky a spousta zajímavých odkazů včetně odkazů na výrobce a prodejce součástek pro snadné získání informací.


© Copyright 2005 - Rádio plus s.r.o. Design Bedřich Vlach
Funkce Vít Olmr

Toto je archiv webu časopisu KTE Rádio plus z roku 2005. V případě, že jste majiteli autorských práv k původním stránkám a nepřejete si tento web, kontaktujte mě prosím na jirkyweb(zavináč)centrum.cz nebo použijte tento formulář.


Jirky web