Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Periodický časovač s PIC 16F628A
Periodický časovač s PIC 16F628A slouží k periodickému zapínání a vypínání připojeného spotřebiče nebo obvodu. Doba zapnutí a vypnutí je pevně daná, nemusí být stejná, a lze ji nadefinovat při programování. Pokud již původní časy zapnutí a vypnutí nebudou vyhovovat, lze procesor znovu přeprogramovat.

Zapojení obvodu je velmi jednoduché. Kromě procesoru PIC 16F628A obsahuje pouze krystal, tranzistor a několik pasivních součástek. Konektor JP1 slouží k připojení spínaného prvku, JP2 pro připojení napájení 5V. Přesnost časování je dána přesností krystalu.


schéma zapojení časovače s PIC 16F628A
schéma zapojení
průběh spínání výstupu časovače s PIC 16F628A
časové průběhy
foto prototypu časovače s PIC 16F628A
foto prototypu

LED1 bliká ve vteřinovém intervalu a signalizuje funkci obvodu. LED2 indikuje sepnutí výstupu. Nevyužité vývody procesoru se nezapojují, Port A je celý nastaven jako výstupní, Port B jako vstupní a pomocí vnitřních PULL-UP rezistorů připojen k VDD.

Seznam součástek:

IO1PIC 16F628A
Q13,2768 MHz
T1BC327
LED1 - LED2LED ø 5mm
 
C1,C222p
R1470
R2,R31k
JP1,JP2piny

Download:

schéma zapojení a DPS pro Eagle

Níže uvedený formulář slouží k zadání požadovaných časů a následnému vygenerování programu pro PIC 16F628A. Stačí zadat čas v platné rozsahu, odeslat, a pod formulářem se objeví program v HEX kódu. Konfigurace pojistek je následující: BODEN OFF, CP OFF, PWRTE ON, WDT OFF, LVP OFF, MCLRE OFF, XT OSC.


Vygenerování programu pro PIC 16F628A:


čas zapnutí:      hod.   min.   sek.    (max. 23:59:59)

čas vypnutí:      hod.   min.   sek.    (max. 23:59:59)          

© 2005-2022   Jirky web