Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Časovač NE555 s nastavitelným časem sepnutí výstupu (MKO)
V tomto článku je popsán časovač s obvodem NE555, s nastavitelným časem sepnutí výstupu a s optickým oddělením vstupu. Po přivedení impulsu na vstup se spustí časovač, sepne výstup, a po uplynutí nastaveného času opět výstup rozepne. Čas sepnutí výstupu je dán hodnotou rezistoru R4, trimru R8 a kondenzátoru C3. Lze ho spočítat podle vzorce t=1,1.(R4+R8).C3 nebo ho lze přibližně odečíst z grafu. S hodnotami uvedenými na schématu se dá nastavit čas zhruba od 0,5 do 8s.

schéma zapojení a graf pro výpočet doby sepnutí výstupu časovače s NE555


schéma zapojení časovače s NE555 (MKO) graf pro výpočet doby sepnutí výstupu 3D model provedení časovače - s konektory - 1

Pár slov k zapojení: impuls se přivádí přes rezistor R7 na optočlen OK1. Výstup optočlenu sepne tranzistor T1, pomocí členu R2 C1 R3 se vytvoří impuls, jehož sestupná hrana spustí IO NE555. Vybíjecí tranzistor v 555 se uzavře, výstup IO sepne tranzistor T2, přes R8 a R4 se začne nabíjet C3. Po dosažení 2/3 napájecího napětí na vstupu 6 se IO překlopí a jeho výstup uzavře T2. Tranzistor na vývodu 7 uvnitř IO 555 se opět otevře a vybije kondenzátor C3. Tím se celý cyklus dokončil. Hodnotu rezistoru R7 zvolíme podle parametrů optočlenu, konkrétně pro PC817 doporučuji proud nastavit zhruba na 5mA. Pokud budeme mít na výstupu připojeno relé, je nutné k němu zapojit paralelně ochranou diodu (v závěrném směru).

seznam součástek:

IO1NE555
OK1PC817
T1,T2BC337
D1LED dle volby
C1,C210n
C3100M
R168k
R2,R3,R62k2
R44k7
R58k2
R7viz text
R868k


plošný spoj časovače s NE555 a jeho osazení


plošný spoj časovače s NE555 osazení plošného spoje časovače s NE555 3D model provedení časovače - s konektory - 2

download:

schéma zapojení a DPS pro Eagle


výpočet délky impulsu na výstupu:

R4+8:
C3:   

T impulsu (vteřin) =


Foto realizovaných časovačů NE555, pouze navíc doplněných o pár propojek ke konektorům:


Časovač NE555


 

© 2005-2022   Jirky web