Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Blinkry na kolo - doplněk osvětlení jízdního kola
Web majitele kola s dalšími fotografiemi a informacemi.

V tomto článku, který má sloužit spíše jako inspirace než doslovný stavební návod, je popsána konstrukce blinkrů na kolo. Blinkrů je šest, rozmístěny jsou jako u automobilů a doplňují standardní osvětlení jízdního kola. Kromě blikání blinkrů je ještě doplněna funkce bočního osvětlení, ke které jsou využity boční blinkry. Pokud tedy neblikají blinkry a jsou zapnuty světla, boční blinkry svítí trvale.

schéma zapojení:


schéma zapojení
obr.1
kompletní schéma zapojení prototypu
obr.2
rozmístění LED v zadních blinkrech
obr.3

Celou funkci zařízení obstarává procesor PIC 16F628A zapojený podle schématu obr.1, který přes tranzistory T1 až T4, případně přímo, rozsvěcí příslušné LED diody na základě sepnutí spínačů blinkrů S3 a S4. K ovládání jsou využity vstupy RB4, RB5 a RA2. RA2 snímá napájení světel, na RB4 a RB5 jsou připojeny proti GND spínače S3 a S4. D1, C3 a R10 zajišťují spolehlivý reset procesoru i při krátkodobém poklesu napětí způsobeného například pohybem baterie v bateriovém pouzdře. Procesor je použit z důvodu snadné změny funkce obvodu.

Zapojení samotných blinkrů je zřejmé ze schématu na obrázku obr.1. Boční blinkry jsou tvořeny jednou vysocesvítivou LED ø 5 mm, jejich proud je nastaven rezistory R4 a R5 přibližně na 20mA. Nic však nebrání použití více LED, pokud výstup z procesoru posílíme tranzistorem. Přední blinkry se skládají z jedenácti automobilových LED. Zadní blinkry jsou tvořeny skupinou dvaceti šesti automobilových LED typu HPWA-ML00 rozdělených po třinácti a jsou rozmístěné podle obrázku obr.3. Odpor rezistorů R11 až R14 je nutné spočítat na požadovaný proud těmito LED diodami, u realizovaného zapojení je to přibližně 20mA na jednu LED diodu. Zde je důležité upozornit na skutečnost, že správně by měla mít samostatný předřadný rezistor každá LED dioda. V praxi jsme však zjistili, že jsou mezi jednotlivými LED stejného typu minimální rozdíly, proto je možné zkusit zapojit jen jeden společný rezistor pro všechny diody v blinkru. Ve zhotoveném vzorku dokonce není žádný a proud LED je omezen přesně nastavenými "bázovými" rezistory R6 - R9 u tranzistorů T1 - T4 podle jejich zesílení.


nastavení programátoru při programování
obr.4
přední blinkr
obr.5
zadní blinkr
obr.6

Spínač S1 je kontakt od spínače osvětlení jízdního kola. Nepožadujete-li funkci bočního osvětlení, je možné jej vynechat. Spínač S2 je vypínač napájení blinkrů. Spínače S3 a S4 slouží, jak je už zmíněno výše, k přepínání blinkrů. Jeden je umístěn u levé rukojeti řidítek, druhý u pravé. Budou-li sepnuté spínače S3 a S4 zároveň, budou blikat všechny blinkry najednou. Pro napájení je použita baterie složená ze čtyř kusů NiMH "tužkových" článků. Napájecí napětí je tedy 4,8V. Vzhledem k maximálnímu odběru musí být použity kvalitní NiMH články. Záporný pól baterie je spojen s kostrou kola, která může sloužit jako zpětný "vodič". Pak stačí přivést ke každému blinkru jen jeden vodič. Z důvodu přechodových odporů kostry kola však doporučuji tento "vodič" nahradit skutečným vodičem.

Na obrázku dva je kompletní realizované schéma zapojení blinkrů, které je ještě doplněno o napájení z dynama v případě vybití baterií, a o přední a zadní světlo. Pár vět autora praktické realizace k zapojení podle schéma obr.2 najdete pod fotografiemi níže.

seznam součástek:

IO1PIC 16F628A
T1 - T4BD140
D1BAT42
D2 - D49LED dioda HPWA-ML00
LED1 - LED2LED ø 5mm, 590nm
C1100n
C2100µ
C310µ
 
R1 - R34k7
R4, R5220
R6 - R9820
R1033k
R11 - R14viz text
F12A
BAT14x 1,2V NiMH typ AA
S1 - S4spínač 1-pólový

download:

program pro PIC 16F628A - čtěte soubor "info.txt"
schéma zapojení pro Eagle 5.4
katalogový list LED diod HPWA-ML00
článek o staré verzi blinkrů na kolo

foto prototypu:


řídící jednotka v předním světle
obr.7
boční blinkr a 3W LED Cree
obr.8
detail předního blinkru
obr.9

oba blinkry na jednou
obr.10
pohled na zadní část kola
obr.11
zadní blinkr - uspořádání LED
obr.12
blikání zadního blinkru
obr.13

Autor praktické realizace a majitel kola k celé elektroinstalaci říká:

Na zadním blatníku mám připevněno klasické červené světlo (obr.14), které známe z původních socialistických favoritů. V něm jsem žárovku nahradil čtyřmi paralelně zapojenými auto LED diodami. Poněvadž mají tyto LEDky poměrně široký úhel svícení, vsadil jsem je přímo do krytu světla, takže světlo září přímo z jejich čoček. Světlo tedy není tlumeno a rozkládáno krytem, jak tomu bývalo z uvnitř umístěné žárovky.

Tmu v prostoru, do kterého se řítím, plaší v předním světle (obr.8) umístěná 3W LED dioda Cree XR-E Q5 s optikou a chladičem, na kterém je zároveň izolovaně umístěn tranzistor pro řízení výkonu. Za sklem světla jsou v parabole vedle výkonové LED vsazené dvě bílé 5mm LED diody. Ty spolu s oranžovými LED diodami umístěnými v bočních otvorech lampy tvoří obrysové osvětlení.

Boční blinkry jsou součástí předního světla. Jsou to právě ty oranžové LEDky (obr.16) vsazené v bocích lampy, které blikají na příslušné straně s ostatními blinkry. Pokud svítí také osvětlení, LED dioda na druhé straně svítí dál s obrysovými světly. To má význam hlavně v křižovatce.


zadní světlo
obr.14
rozsvícené přední světlo
obr.15
detail LED bočního blinkru
obr.16

Zadní blinkr jsem vyrobil z oranžových automobilových LED diod, které jsem seřadil do tvaru dvojité šipky. Prostřední řada je společná pro oba směry a to tím způsobem, že LED diody jsou zapojené střídavě (obr.3). První LED zleva je pro levý směr, druhá pro pravý, třetí pro levý, atd. Při blikání to vytváří dojem skutečně velké šipky. Desku s takto rozmístěnými LED diodami jsem vsunul za plexisklo poněkud upravené železniční koncovky (obr.11 - 13).

Přední blinkry jsem vytvořil z PE desky, kterou jsem za tepla vytvaroval do potřebných tvarů, vyřízl a osadil stejnými LED diodami jako zadní blinkry. Tentokrát jsem ale vymodeloval dvě jednoduché šipky (obr.9) a umístil je na přední zrcátka, kde jsou dost daleko od sebe. Takže je zřejmé, který směr ukazují. Řady LEDek předních blinkrů jsou překryté krytkami vyříznutých z bezbarvých zapalovačů (obr.17).

Osvětlení kola zapínám otočným přepínačem umístěným na vrchní části předního světla. Jednotlivé polohy jsou popsány v schematu (obr.2), které zachycuje kompletní zapojení mého kola. Blinkry se spínají páčkovými spínači na řidítkách (obr.18), kde jsou pohodlně dostupné palcem, i když řídíte v rukavicích. Na každé straně řidítek mám dvoupolohový spínač pro příslušný směr. Nedoporučuji to řešit jedním třípolohovým přepínačem, neboť na hrbolaté cestě budete blikat, kam nechcete. O ovládání v rukavicích nemluvě. Mám to vyzkoušené.


přední blinkry - krytky
obr.17
spínač blinkru
obr.18
řídící jednotka v předním světle
obr.19

Procesor PIC i s ostatní elektronikou mám umístěnou na jedné desce plošných spojů (obr.7 a 19). V mém případě se jedná o kruhovou desku, kterou jsem vyrobil přesně na míru podle kulatého světla a zasadil do ji zadního prostoru. Z toho pak vykukuje na vrchu červená LED dioda signalizující svit zadního světla. Ve spodu je konektor pro nabíjení akumulátorů, které jsou v pouzdru pod sedlem. Desku plošných spojů ve světle drží přišroubovaný nabíjecí konektor a také stabilizátor 7806 upevněný ke krytu světla. Tím se i stabilizátor chladí při nabíjení baterií dynamem a současně ukostřuje přední část kola. Zadní část kola s rámem doporučuji ukostřit samostatně z důvodu přechodových odporů na ložiskách. Dynamo, které je standardně na kolech spojené s kostrou, musí být od kostry odizolované, protože v tomto zapojení je přiveden na kostru mínus pól baterie. Zadní světlo a blinkry, jakož i příslušné spínače jsou pak zapojené proti kostře kola. Nečiní to žádné problémy a ušetří se tím vodiče.

Poznámka ke konstrukci: Při blikání se přední a zadní blinkry střídají. (stáhnout takto upravený program) Je to zdánlivě nesmyslné, ve skutečnosti to má velký význam. Dojde tím k vyrovnání proudů blinkrů a tím nedochází k výkyvům napětí baterie při zapnutých blinkrech. Perfektně se tím zbavíte velice nežádoucího efektu blikajících světel za současného použití ukazatelů směru. Může se vám to zdát jako blbina, věřte však, že se sebelepšími bateriemi by jste se při synchronním blikání blinkrů těžko tohoto efektu zbavovali a řidiče by to třeba i mátlo. Nicméně, pokud uděláte blinkry podobně jako já, nemusíte se tohoto trochu nepřirozeného střídání předních a zadních blinkrů bát, neboť jen z málo pohledů jsou blinkry vidět současně. K tomu doporučuji také přihlédnout při případné konstrukci vašich blinkrů.

Pokud se chcete dozvědět více informací o tomto kole a případně kontaktovat majitele, navštivte stránky Martinovy vlaky.
upozornění:

Tyto blinkry v žádném případě nenahrazují znamení o změně směru jízdy, které dává cyklista upažením ruky tak, jak je uvedeno v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích!
V žádném případě neručím za případné škody na zdraví a na majetku způsobené používáním tohoto zařízení! 

© 2005-2022   Jirky web