Jirky web
Předvolby

Facebook  doporuč přátelům

bookmark přidat k oblíbeným

print  tisk stránkyPřipoj se k nám!

Jirky web na Facebooku

Počítadlo impulsů
Před léty jsem si postavil počítadlo impulsů, mělo sloužit k počítání závitů u navíječky cívek. Potřebovalo tehdy pro svoji funkci 14 TTL obvodů. V současné době toto hravě zastane jeden mikroprocesor a tak jsem ho sestavil znovu.

verze 2:

popis funkce:

Zařízení počítá impulsy přiváděné na vstup JP5. Při dosažení hodnoty 10000 (resp. 1000) se vynuluje a počítá znovu od nuly. Zároveň se na výstupu objeví asi vteřinový impuls k dalšímu zpracování. Od verze 2.2 je možné hodnotu, při které dojde k vynulování (nebo k zastavení - dle verze softwaru), přednastavit. Tato hodnota se taktéž po každém zapnutí na 1 vteřinu zobrazí. Režim nastavení maximální hodnoty je signalizován blikáním nastavované číslovky (v2.2, 2.3, 2.4). Od verze 2.4 je možné nastavit v konfigurační menu ošetření vstupu proti zákmitům, počítání na náběžné nebo sestupné hraně impulsu, zakázat nastavování maximální hodnoty, a nulování nebo stop na po dosažení nastavené hodnoty. Novinka: u verze 2.41 je možné navíc nastavit potlačení nevýznamných nul při zobrazování počtu impulsů.

popis zapojení:

V této verzi je displej buzen přes IO 7447 (D147D), anody jsou spínány přes tranzistory, impulsy se přivádí na RB0 (JP5), výstup pro ovládání připojeného zařízení je na RA4 (JP3, otevřený kolektor), JP4 je pro tlačítko reset, JP6 slouží k připojení ovládacích tlačítek.

schéma verze 2

schéma počítadla impulsů v2.xschéma testovacího generátorurozměry a zapojení M514
verze 2.xtestovací generátorzapojení HD-M514 RD

tabulka verzí - download

verzepočet místnastavení hodnotynulování po nastavenístop na koncivýstupní impulsošetření vstupukonf. menu
minmax
v 2.04    log.0  
v 2.13    log.0  
v 2.23 XX log.0  
v 2.33 XXXlog.0  
v 2.44 XXkonfig.log.0konfig.X
v 2.414 XXkonfig.log.0konfig.X
nastavení v programátoru: osc: XT, WDT: off
schéma zapojeníverze 2.x - pro Eagle 4.03 (bez DPS)
knihovna HD-M514RDdownload knihovny s HD-M514RD pro Eagle 4.03

Popis konfigurace verze 2.4 a 2.41 je přiložen k programu pro mikroprocesor.

seznam součástek:

IC1PIC 16F84
IC27447 (D147D)
LED displejHD-M514RD (sa)
Q14MHz
T1 - T4BC307 (univ. PNP)
C1, C222pF
RN18k2
R1 - R7330 - 560
R8 - R11, R164k7
R121k5
R13 - R1510k
konektorové kolíky lámací, tlačítka - 3ks

připojení anod displeje:

jednotky RA0
desítky RA1
stovky RA2
tisíce (verze 2.0 a 2.4) RA3
při výměně displeje za jeho třímístnou variantu bude nutné ověřit zapojení anod displeje!

připojení tlačítek:

-JP6-3RB1
+JP6-2RB2
setJP6-1RB3
tlačítka jsou připojena proti GND

V případě, že nemáte dostatečně strmou náběžnou hranu vstupního impulsu, doporučuji zařadit před procesor SKO, například dvě hradla z 74HC14.verze 1:

popis funkce:

Zařízení počítá impulsy přiváděné na vstup JP5. Při dosažení hodnoty 10000 (resp. 1000) se vynuluje a počítá znovu od nuly.

popis zapojení:

V této verzi je displej buzen přímo procesorem, anody jsou spínány přes tranzistory, impulsy se přivádí na RB7 (JP5), přenos do vyššího řádu je z RA4 (JP3, otevřený kolektor!), displej je zapojen piny 1-6 k JP6 1-6, a piny 7-12 k JP7 1-6, JP4 je pro tlačítko reset.

verze bez displeje

schéma verze 1 - bez displejeplošný spoj - verze bez displeje - strana součástekplošný spoj - verze bez displeje - strana spojů
schéma zapojenístrana součástekstrana spojů (50x50mm)
 

verze s displejem

schéma verze 1 s displejemplošný spoj - verze s displejem - strana součástekplošný spoj - verze s displejem - strana spojů
schéma zapojenístrana součástekstrana spojů (52x67mm)

Pl. spoj nebyl odzkoušen, je však navržen v programu Eagle, měl by být funkční!

download:

plošný spojverze 1.0 bez displeje (pro Eagle 4.03)
plošný spojverze 1.0 s displejem (pro Eagle 4.03)
software v1.01čtyřmístné prosté počítadlo
software v1.11třímístné prosté počítadlo
nastavení v programátoru: osc: XT, WDT: off
knihovna HD-M514RDdownload knihovny s HD-M514RD pro Eagle 4.03

seznam součástek:

IC1PIC 16F84
LED displejHD-M514RD (sa)
Q14MHz
T1 - T4BC307 (univ. PNP)
C1, C222pF
R1 - R7330 - 560
R8 - R114k7
konektorové kolíky lámací

připojení anod displeje:

jednotkyJP6-6RA0
desítkyJP7-2RA1
stovkyJP7-3RA2
tisíceJP7-6RA3
při výměně displeje za jeho třímístnou variantu bude nutné ověřit zapojení anod displeje!


poznámky

  • Vstup není ošetřen proti zákmitům (z důvodu rychlosti), neboť se jedná o modul určený k vestavbě do zařízení, kde se předpokládá výstup skokově se měnící z jedné úrovně do druhé - bez zákmitů, např. od nějakého čidla, nebo jiného elektronického modulu.
  • Napájení modulu je dáno provozním napětím IO, tj 5V. Pro vyšší napájecí napětí je nutné použít stabilizátor napětí, třeba s IO 7805.
  • Před prvním zapnutím propojte na JP4 (reset) vstup MCLR\ na +5V (můžete i přes odpor 4k7). Vstup počítání RB7 (RB0) přes odpor 4k7 na +5V. Bude jasně definovaná úroveň napětí na vstupu.
  • Při programování nezapomeňte v programu programátoru nastavit WDT na OFF a oscilátor na XT (pro krystal do 4MHz).

 

© 2005-2022   Jirky web